Hiển thị tất cả 20 kết quả

1.590.000VNĐ
 • Dây dẫn : 22AWG
 • Chất liệu : PVC
 • Băng thông : 2000Mhz
 • Tốc độ đường truyền : 40Gbps
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper với 128 sợi chống nhiễu
Bảo hành: 12 tháng
1.590.000 VNĐ
1.490.000VNĐ
 • Dây dẫn : 22AWG
 • Chất liệu : PVC
 • Băng thông : 2000Mhz
 • Tốc độ đường truyền : 40Gbps
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper với 128 sợi chống nhiễu
Bảo hành: 12 tháng
1.490.000 VNĐ
1.290.000VNĐ
 • Dây dẫn : 22AWG
 • Chất liệu : PVC
 • Băng thông : 2000Mhz
 • Tốc độ đường truyền : 40Gbps
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper với 128 sợi chống nhiễu
Bảo hành: 12 tháng
1.290.000 VNĐ
1.190.000VNĐ
 • Dây dẫn : 22AWG
 • Chất liệu : PVC
 • Băng thông : 2000Mhz
 • Tốc độ đường truyền : 40Gbps
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper với 128 sợi chống nhiễu
Bảo hành: 12 tháng
1.190.000 VNĐ
590.000VNĐ
 • Dây dẫn : 22 AWG
 • Chất liệu : PVC
 • Băng thông: 2000Mhz
 • Tốc độ đường truyền : 40Gbps
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
Bảo hành: 12 tháng
590.000 VNĐ
450.000VNĐ
 • Dây dẫn : 22 AWG
 • Chất liệu : PVC
 • Băng thông: 2000Mhz
 • Tốc độ đường truyền : 40Gbps
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
Bảo hành: 12 tháng
450.000 VNĐ
350.000VNĐ
 • Dây dẫn : 22 AWG
 • Chất liệu : PVC
 • Băng thông: 2000Mhz
 • Tốc độ đường truyền : 40Gbps
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
Bảo hành: 12 tháng
350.000 VNĐ
250.000VNĐ
 • Dây dẫn : 22 AWG
 • Chất liệu : PVC
 • Băng thông: 2000Mhz
 • Tốc độ đường truyền : 40Gbps
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
Bảo hành: 12 tháng
250.000 VNĐ
529.000VNĐ
 • Tốc độ đường truyền : 10Gbps
 • Dây dẫn : 30AWG
 • Băng thông : 600Mhz/500Mhz
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
 • Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù
Bảo hành: 12 tháng
529.000 VNĐ
379.000VNĐ
 • Tốc độ đường truyền : 10Gbps
 • Dây dẫn : 30AWG
 • Băng thông : 600Mhz/500Mhz
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
 • Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù
Bảo hành: 12 tháng
379.000 VNĐ
249.000VNĐ
 • Tốc độ đường truyền : 10Gbps
 • Dây dẫn : 30AWG
 • Băng thông : 600Mhz/500Mhz
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
 • Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù
Bảo hành: 12 tháng
249.000 VNĐ
189.000VNĐ
 • Tốc độ đường truyền : 10Gbps
 • Dây dẫn : 30AWG
 • Băng thông : 600Mhz/500Mhz
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
 • Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù
Bảo hành: 12 tháng
189.000 VNĐ
159.000VNĐ
 • Tốc độ đường truyền : 10Gbps
 • Dây dẫn : 30AWG
 • Băng thông : 600Mhz/500Mhz
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
 • Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù
Bảo hành: 12 tháng
159.000 VNĐ
139.000VNĐ
 • Tốc độ đường truyền : 10Gbps
 • Dây dẫn : 30AWG
 • Băng thông : 600Mhz/500Mhz
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
 • Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù
Bảo hành: 12 tháng
139.000 VNĐ
469.000VNĐ
 • Tốc độ đường truyền : 10Gbps
 • Dây dẫn : 30AWG
 • Băng thông : 500Mhz
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
 • Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù
Bảo hành: 12 tháng
469.000 VNĐ
359.000VNĐ
 • Tốc độ đường truyền : 10Gbps
 • Dây dẫn : 30AWG
 • Băng thông : 500Mhz
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
 • Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù
Bảo hành: 12 tháng
359.000 VNĐ
229.000VNĐ
 • Tốc độ đường truyền : 10Gbps
 • Dây dẫn : 30AWG
 • Băng thông : 500Mhz
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
 • Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù
Bảo hành: 12 tháng
229.000 VNĐ
169.000VNĐ
 • Tốc độ đường truyền : 10Gbps
 • Dây dẫn : 30AWG
 • Băng thông : 500Mhz
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
 • Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù
Bảo hành: 12 tháng
169.000 VNĐ
139.000VNĐ
 • Tốc độ đường truyền : 10Gbps
 • Dây dẫn : 30AWG
 • Băng thông : 500Mhz
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
 • Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù
Bảo hành: 12 tháng
139.000 VNĐ
119.000VNĐ
 • Tốc độ đường truyền : 10Gbps
 • Dây dẫn : 30AWG
 • Băng thông : 500Mhz
 • Cấu tạo : Oxygen free Copper
 • Chất liệu : PVC + Vỏ ngoài bện dây dù
Bảo hành: 12 tháng
119.000 VNĐ

0919649358

Contact Me on Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?