Hiển thị tất cả 20 kết quả

6.250.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 42U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 36 bộ ốc, 4 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
6.250.000 VNĐ
6.100.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 42U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 36 bộ ốc, 4 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
6.100.000 VNĐ
5.650.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 42U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 36 bộ ốc, 4 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
5.650.000 VNĐ
5.550.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 36U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 32 bộ ốc, 4 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
5.550.000 VNĐ
5.350.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 36U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 32 bộ ốc, 4 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
5.350.000 VNĐ
5.450.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 36U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 32 bộ ốc, 4 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
5.450.000 VNĐ
4.900.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 32U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 32 bộ ốc, 4 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
4.900.000 VNĐ
4.750.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 32U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 32 bộ ốc, 4 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
4.750.000 VNĐ
4.600.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 32U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 32 bộ ốc, 4 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
4.600.000 VNĐ
4.350.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 27U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 24 bộ ốc, 2 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
4.350.000 VNĐ
3.900.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 27U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 24 bộ ốc, 2 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
3.900.000 VNĐ
3.950.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 27U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 24 bộ ốc, 2 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
3.950.000 VNĐ
3.900.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 20U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 24 bộ ốc, 2 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
3.900.000 VNĐ
3.450.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 20U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 24 bộ ốc, 2 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
3.450.000 VNĐ
3.100.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 20U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 1 bộ chân đế, 24 bộ ốc, 2 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
Bảo hành: Liên Hệ
3.100.000 VNĐ
2.300.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 15U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 16 bộ ốc, 1 quạt hút, 1 thanh nguồn 3 port.
Bảo hành: Liên Hệ
2.300.000 VNĐ
2.050.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 15U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe, 16 bộ ốc, 1 quạt hút, 1 thanh nguồn 3 port.
Bảo hành: Liên Hệ
2.050.000 VNĐ
1.600.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 12U
 • phụ kiện: 1 bộ bánh xe,  16 bộ ốc, 1 quạt hút, 1 thanh nguồn 3 port.
Bảo hành: Liên Hệ
1.600.000 VNĐ
1.250.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 10U
 • phụ kiện: 01 quạt thông gió, 01 ổ điện 3 chấu, 04 bánh xe
Bảo hành: Liên Hệ
1.250.000 VNĐ
1.050.000VNĐ
 • Xuất sứ: Việt nam
 • Loại tủ: 6U
 • phụ kiện: 01 quạt thông gió, 01 ổ điện 3 chấu,
Bảo hành: Liên Hệ
1.050.000 VNĐ

0919649358

Contact Me on Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?